Oferta archiwalna

Wychowawca w Domu Dziecka

Oferta archiwalna

3 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


wychowawca Sieradz, nauczyciel Sieradz, pedagog Sieradz

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji
w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi
w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego


Wymagania

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Uregulowana sytuacja rodzicielska.


Oferujemy

Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.
Zdobywanie doświadczenia.
Stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.
Szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Możliwość awansu zawodowego.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.23, wyświetleń: 784

nr ogłoszenia: 843